NC_1a_0
NC_1b
NC_1c
הגל השני של הקורונה בשיאו, עם סגר שייתכן ויימשך שבועות רבים. מצב בני הנוער, הצעירים והצעירות בסיכון הולך ומחמיר. היציאה מהסגר הראשון הביאה לתקווה לשיפור, אך הסגר השני רק מקצין ומחריף את המצוקות. 

הדו"ח שלפניכם מתאר את מצב בני הנוער, הצעירים והצעירות בסיכון שעמותת עלם סייעה להם בתקופת הגל השני של הקורונה, בחודשים יוני-אוגוסט 2020.

יוני-אוגוסט במספרים:
NC__2a
NC__2b
גם בתקופת הגל השני של הקורונה, עובדי/ות ומתנדבי/ות עלם נרתמו מעל ומעבר והמשיכו בעבודתם המסורה.
99% מהעובדים ו-96% מהמתנדבים דיווחו כי הם חשו תחושת משמעות והשפעה בתקופה זו.  

 
"אתם נותנים הרגשה של שייכות. אני עברתי לא מעט בחיים שלי, עברתי רצח של אבא שלי. 
הייתי מאוד אובדנית, הייתי בדכאון. בלי עלם, בלי הניידת, בלי הדיבור השבועי הזה, 
אני לא חושבת שהייתי כבר כאן" 

(נערות וצעירות בניידת לוד של עלם)
Powered by ActiveTrail