NC_1a_0
NC_1b
NC_1c
העולם שבו אנו חיים קרוב לשנה, תחת איום הקורונה, הוא עולם שונה לגמרי. מצוקות בני הנוער, הצעירים והצעירות במדינת ישראל, הולכות ומעמיקות. בכל יום שעובר, מתרחב מעגל הסיכון. בחודשים האחרונים אנו רואים כי נערים ונערות, צעירים וצעירות נורמטיביים, שבעבר לא היו בסיכון, נמצאים בשלבי הדרדרות לשוליים החברתיים. הם מדווחים על עלייה בדיכאון ובחרדה, מספרים על נשירה מהלימודים וחווים אלימות. הילדים של כולנו בסכנה!

הדו"ח שלפניכם מתאר את מצב בני הנוער, הצעירים והצעירות בסיכון שעמותת עלם סייעה להם בתקופת הרבעון השלישי של שנת הקורונה, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2020, תוך בחינה מעמיקה של תופעות בולטות מתחילת המשבר, ובהשוואה לשנה שעברה.

מה קרה לנוער ברבעון השלישי של הקורונה?
 
חלפו תשעה חודשים מפרוץ משבר הקורונה - ועדיין לא רואים את סופו. במהלך השנה, מצבי הסיכון והמצוקות בקרב בני הנוער, הצעירים והצעירות העמיקו. אנו רואים עלייה משמעותית כמעט בכל התופעות הסיכוניות. 
NC__2a
NC__2b
NC__2a
NC__2b
"פתאום אומרים לך לא לצאת מהבית. אתה נכנס לדיכאון. חיפשתי ריגוש, משהו שישבור שגרה. עישנתי סמים כל יום, נופל ומידרדר עוד יותר, עד שאיבדתי את עצמי. למזלי מרכז הנוער של עלם היה פתוח גם בסגר, ואפשר היה להגיע למקום ולדבר איתם. הם עוזרים לך. בעלם למדתי שיש עם מי לדבר. שיש מענה לכל בעיה".
(אופק, בן 16, נער במרכז נוער על עלם)
* כשמצויין "לעומת 2019" הכוונה היא שההשוואה בוצעה ביחס לרבעון המקביל ב-2019.
Powered by ActiveTrail